TULEOHUTUS teenused!

- Evakuatsiooniõppus

Enesekontrolli aruande esitamise kohustusega asutused/ettevõtted peavad kord aastas läbi viima ka evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse vastavalt SiM määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded”.

- Tuleohutuskoolitus

Tuleohutuskoolitus annab töötajatele teadmised käitumiseks tulekahju korral, selle kustutamiseks ning selle vältimiseks.

- Tulekahju korral tegutsemise plaan

1. septembil 2010 a. kehtima hakanud uus tuleohutuse seadus tõi muudatusi nõutavasse dokumentatsiooni.Varemalt nõutud üldine tuleohutusjuhend asendus tulekahju korral tegutsemise plaaniga, mida nõutakse enesekontrolli kohuslastelt.

- Tuleohutuse enesekontroll

01.09.2010 a. kehtima hakanud uue tuleohutuse seadusega kehtestati ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli nõue. Mida enesekontroll tähendab? Enesekontroll tähendab seda, et ettevõte korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil ning kord aastas esitab kohalikule päästekeskusele enesekontrolli aruande.

- Suitsuluukide kontroll ja hooldus

Tulekahju korral ei hukku inimesed üldjuhul mitte põletushaavade tõttu, vaid tulekahju käigus eralduvate mürgiste gaaside sissehingamise tõttu. Selleks, et tagada  suitsu ja soojuse eemaldamine põlengu alalt on kasutusel suitsuärastusluugid. Suitsuluukide kontrolli tuleb vähemalt kord aastas läbi viia.

 

TULEOHUTUSE SEADUS

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded