Ehituskoda OÜ omab järgmisi tegevuslubasid

Ehitamine                 Nr. EEH002680 kehtivuse algus 22.06.2007

Muinsuskaitse          Nr. E 650/2012 kehtivuse algus 23.04.2012